Valpkull är planerad evuntuellt med parning Hösten 2022

                                  Efter hälsotestade föräldrar

  Mer informationom kullen m.m kommer när väl parning är i hamn.

              Vid intresse av valp från vår kennel tag kontakt på

                                        Telefon: 0704-700703