Aurinkokeijun Voodoo Chile

 

                       &

        DAN de DOES Emilia 

              Valpar födda 2014 - 11- 29

                                 3 hanar & 6 tikar

        

 

                                  Tikarna 1 vecka   

                                Hanarna  1 vecka

                                        3 veckor

                                                      

                                                                              6 veckor

                                    Valp : 1 Tik

      

                                   Valp : 2 Hane

   

                                   Valp : 3 Hane

          

                                                                         Valp : 4 Tik

       

                                      Valp : 5 Tik

            

                                       Valp : 6 Hane

          

                                       Valp : 7 Tik   

             

                                      Valp : 8 Tik

      

                                      Valp : 9 Tik

       

                                                            

                                                                               5 veckor

                                       Valp 1 Tik

    

                                   Valp : 2 Hane

   

                                   Valp : 3 Hane

         

                                   Valp : 4 Tik

     

 

                                                                   Valp : 5 Tik

     

                                      Valp : 6 Hane

         

                                  Valp : 7 Tik

      

                                      Valp : 8 Tik

             

                                      Valp : 9 Tik      

                                 

                                                                                    4 veckor

                                                                            Valp : 1 Tik                 

 

                                      Valp : 2 Hane

          

                                     Valp : 3 Hane

     

                                      Valp 4 Tik      

                                      Valp 5 Tik

         

                                    Valp : 6 Hane

          

                                     Valp : 7 Tik

   

                                      Valp : 8 Tik

            

                                      Valp : 9 Tik

               

                             

                                                                                 3 veckor

                                     Valp : 1 Tik

                              

 

                                            Valp : 2 Hane

                                  

                                    Valp : 3 Hane

         

 

                                                                           Valp : 4 Tik

                                   

                                                                             Valp : 5 Tik

                                 

                                       Valp : 6 Hane

                                          

                                                      Valp : 7 Tik

                                          

                                                                            Valp : 8 Tik

                                      

 

                                                                                   Valp : 9 Tik

                                      

                                

                                         2 veckor

                                      Valp : 1 Tik

                                   Valp : 2 Hane

                                  Valp : 3 Hane   

                                   Valp : 4 Tik

  

                                     Valp : 5 Tik

                                    Valp : 6 Hane 

 

                                    Valp : 7 Tik

                                   Valp : 8 Tik

                                    Valp : 9 Tik

                            

                                                                          1 vecka

                                     Valp : 1 tik                                               Valp : 2 Hane  

                                    Valp : 3 Hane  

                                     Valp : 4 Tik

                                     Valp : 5 Tik

                                        Valp : 6   Hane  

                                                  Valp : 7 Tik  

 

                                    Valp : 8 Tik

 

                                                                 Valp : 9 Tik